Chia tay anh

Chiều xứ Huế trời buồn lặng lẽ
Dòng Hương Giang lướt nhẹ mái chèo
Câu hò ai đó trong veo
Nghe man mác dạ cuộn theo mây ngàn

Huế chiều tím chứa chan tâm sự
Anh đi rồi thôn nữ ngẩn ngơ
Bên tê khắc khoải mong chờ
Lưu trong lòng nhớ bài thơ trữ tình

Huế bịn rịn, tiễn anh quay bước
Hoa Phượng buồn mi ướt lệ chan
Trời mưa chi rứa mắt nàng
Long lanh chẳng muốn vội vàng cách chia

Lời giã biệt… mặn mà thương nhớ
Biết răng chừ người ở được lâu
Cùng em dạo bước qua cầu
Ngắm đò qua lại Vân Lâu bến chờ

Rồi ta sẽ… làm thơ tình ái
Gửi tặng nhau mãi mãi không phai
Nỗi niềm mắt Huế lăn dài
Tràng Tiền mấy nhịp nhớ ai trọn đời.

LÊ HOÀNG

Recommended For You