Chiều Năm Căn

  Lao xao 
  như chốn thương trường
  còn đây
  vị biển
  hương rừng
  bao nhiêu?
   
  Lặng nghe
  trong cõi tình yêu
  còn đây
  một ánh trăng
  chiều
  Năm Căn…
   
  NGUYỄN HOÀI NHẬT 

  Recommended For You