Chờ nhau đoạn cuối sông Gành

Về thương phố đứng sông ngồi
Nắng cầu Mới ướt nhân đôi mắt chờ
Cây như mây chia lửng lơ
Mưa cầu Cũ nhớ hững hờ ấm êm

Phố thầm trút cạn đèn đêm
Trăng vơi bến chợ say mèm cuộc ghe

Mười năm quá khứ câu thề
Nghìn năm hiện tại sông quê vẫn là…

Recommended For You