Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ

Thành lập ngày 20/10/1930, trải qua 92 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị-xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Recommended For You