Dáng em diệu vợi

Yêu tha thiết dáng em hiền diệu vợi
Cho lòng anh say đắm mê cuồng
Em là ánh bình minh ngày mới
Sáng hồn anh da diết hết buồn

Yêu mê mẩn dáng em hiền luống cuống
Cho lòng anh cuồn cuộn dâng trào
Em là anh hoàng hôn chẳng muộn
Sáng hồn anh ngọng nghịu ngạt ngào

Yêu thành thật dáng em hiền nhiên hạo
Cho lòng anh khao khát vô cùng
Em là ánh sao trời huyền ảo
Sáng hồn anh ánh sáng muôn trùng

Yêu cháy bỏng dáng em hiền làm nũng
Cho lòng anh thao thức đêm ngày
Em là ánh hào quang xưng tụng
Sáng hồn anh tất cả đong đầy

Trần Minh Hiền

Recommended For You