Đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi giá trị liên kết với thành viên trong sản xuất nông nghiệp

  Với định hướng hoạt động đúng đắn, một số hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM thời gian qua đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình khi đã đảm bảo khâu dịch vụ đầu vào lẫn đầu ra mà hộ nông dân riêng lẻ không thể làm được hoặc làm nhưng không đem lại hiệu quả.

  Cụ thể đó là các dịch vụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, chuyển giao khoa học -kỹ thuật, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển…

  Một điển hình thành công trong việc liên kết với các hộ sản xuất và doanh nghiệp để xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế là HTX nông nghiệp – sản xuất – thương mại và dịch vụ Phước An (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

  Với định hướng sản xuất ra các loại rau, củ đảm bảo an toàn thực phẩm, HTX Phước An đã được ngành nông nghiệp Thành phố tổ chức tập huấn cho các xã viên kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn.

  Việc thực hiện sổ nhật ký đồng ruộng nhìn chung được các thành viên và nông dân liên kết sản xuất duy trì ghi chép khá đầy đủ, kịp thời các nội dung quy định. Bên cạnh đó, hầu hết các thành viên và nông dân liên kết sản xuất đều ý thức tốt việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và đảm bảo thời gian cách ly theo quy định.

  Ngoài ra, ban giám đốc HTX còn tổ chức một số lớp tập huấn cho thành viên và nông dân liên kết sản xuất và công nhân sơ chế rau quả tại HTX về kiến thức an toàn thực phẩm; tiếp các đoàn tham quan, các lớp học tập tham quan của một số các tỉnh và các đoàn sinh viên, học sinh, các lớp tập đào tạo về quản lý chất lượng tham quan học hỏi kinh nghiệm của HTX Phước An.

  Theo ông Trần Văn Thích – giám đốc HTX Phước An, khi tham gia liên kết sản xuất, giá sẽ được HTX bao tiêu đầu vào cho thành viên. Nghĩa là, khi thị trường bên ngoài có biến động giá thấp thì HTX vẫn giữ giá bao tiêu cho thành viên, trừ chi phí vẫn còn được hưởng 70% về công sức cho lao động; còn khi thị trường có tăng lên, HTX trả theo giá thị trường 80%, không để thiệt hại cho thành viên sản xuất.

  Bên cạnh đó, nhằm tăng cường sự gắn bó lâu dài, HTX này còn tạo điều kiện cho thành viên vay vốn sản xuất theo hình thức ứng tiền trước, bán sản phẩm sau, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất cho thành viên. Áp dụng chính sách phân phối thu nhập theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX (thành viên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của HTX hoặc bán sản phẩm cho HTX càng nhiều thì được phân phối lợi nhuận càng cao).

  Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được HTX Phước An chú trọng khi tạo điều kiện cho thành viên, người lao động, đặc biệt là con em của thành viên được theo học tại các trường cao đẳng, đại học và bố trí việc làm tại HTX khi ra trường. Tổ chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, huấn luyện cán bộ quản lý HTX, các lớp huấn luyện chuyên sâu về cách thức tổ chức và hoạt động của HTX do huyện và Thành phố tổ chức. Trích lập quỹ khuyến học từ 3 – 5% trên phần phân phối thu nhập của HTX để hỗ trợ cho người lao động, con em của người lao động học tập, nâng cao trình độ.

  Từ lâu, HTX Phước An đã là vùng được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn. Trong các năm 2019, 2020 HTX liên tục nhận được nhiều giấy khen và bằng khen của các cấp xã, huyện, thành phố, trung ương do hoạt động hiệu quả về kinh tế và bình ổn thị trường tốt.

  MAI DUNG

  Recommended For You