Đêm đen…

  Thà đi về phía không em
  Còn hơn thấy mảnh trăng quên cuối chiều
  Quả thông nâu vẫn rụng nhiều
  Nhưng hoàng hôn tím cứ liêu xiêu buồn.

  Thà đi về phía mưa tuôn
  Thả giọt nước mắt xuống nguồn sông sâu
  Còn hơn thấy nắng qua cầu
  Màn đêm lơi lả đổi màu bão dông.

  Thà đi về phía hư không
  Nỗi đau khắc giữa mênh mông đất trời
  Còn hơn thấy dã quỳ rơi
  Một câu gian dối vạn lời giá băng.

  Thà đi về phía xa xăm
  Còn hơn chạm mặt nhủ thầm không quen
  Quay lưng giữa phố không đèn
  Giọt đau ném trả đêm đen cuộc tình…

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You