Đêm mộng ca dao

  Đêm xuân mộng
  Gọi ca dao
  Cỡi con sẻ xám bay vào hoàng hôn
  Gặp em gánh thóc đầu thôn
  Cái cười lúng liếng
  Làm hồn đi hoang.

  Đêm xuân mộng
  Thấy em sang
  Áo bà ba tím tím loang vườn cà
  Thảo hiền nâng mẹ đỡ cha
  Quả thị vỡ bốn
  Đầy nhà sắc hương.

  Đêm xuân mộng
  Hẹn em luôn
  Qua cầu dải yếm cứ tuồn tuột bay
  Hạt mưa chưa rớt đã gầy
  Lời yêu chưa hé
  Đã ngây ngây sầu.

  Đêm xuân mộng
  Thấy rước dâu
  Nửa đêm giờ tí rủ nhau động phòng
  Cô dâu da trắng má hồng…
  Bỗng dưng thức giấc
  Nằm không một mình!

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You