Đếm tuổi

  Tháng tư ngửa mặt lên trời
  Xoè tay đếm tuổi một đời còn bao?
  Nghe tuổi thơ gọi lao xao
  Cánh đồng đuổi đám cào cào… nắng bay

  Xoè tay rồi lại xoè tay
  Đếm mấy mươi ngón heo may chưa về
  Nợ em chín rụng câu thề
  Phải chi năm tháng vụng về như tôi
  Còn chăng mơ ước xa xôi
  Hoa chanh làng Rí bồi hồi hồi xuân…

  Xoè tay đếm tuổi tần ngần
  Tôi bao nhiêu tuổi xa gần biết không?

  NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

  Recommended For You