Đến Cần Thơ

Cần Thơ sông nước đẹp như mơ
Gặp gỡ nơi đây thỏa đợi chờ
Sông Hậu đôi bờ cầu nối nhịp
Ninh Kiều bến vắng nắng hong trưa

Khách xa bỡ ngỡ trời mây nước
Đất lạ chào mời tiếng gió đưa
Lưu luyến gì không lần gặp gỡ
Ra về còn vội chép vào thơ.

Diệp Văn Hòa

Recommended For You