Đẹp thế Rồng bay

Có phải bởi niềm khát khao Đà Nẵng
Muốn chen vai, muốn sánh bước ngang tầm
Có phải bởi lòng dân là sức mạnh
Từ cầu quay nay đã có cầu Rồng

Tôi đi trên những chiếc cầu huyền thoại
Lòng lâng lâng và cảm giác mê say
Từ sâu thẳm trong lòng tôi muốn nói
Đà Nẵng ơi
Đẹp quá thế Rồng bay!

HUỲNH VĂN CHÍNH, 3/2013

Recommended For You