Đò sang bến mới

Đò ơi, ghé bến sông này
Nhớ chở giùm tôi, những ngày đau thương
Người ta, trăng gió yêu đương
Vỡ tan mộng ước chung đường bên nhau

Rồi đây, muôn nẻo mai sau
Nếu mà gặp lại cũng đâu dám cười
Đâu còn, tiếng gọi đò ơi!
Tình quê, đò hỡi có người chờ trông

Giờ còn đâu, để mà mong?
Người ta đổi dạ thay lòng sang sông
Gió xuôi, sao nước ngược dòng
Sông xưa bến cũ long đong bến bờ

Sông quê, nước chảy lửng lờ
Nửa bên bến đục khi nào mới trong?
Chân trời, ai nỡ bẻ cong
Đò sang bến mới uổng công người chờ.

Phạm Hải Đăng

Recommended For You