Đoản khúc mưa

1. Giọt mưa chiều

Chiều mưa ngồi quán một mình
Nhìn cô chủ nhỏ vô tình ngắm mưa
Ai hoài niệm giọt mưa xưa
Ai thầm ôm cả chiều mưa vào lòng

2. Đò mưa

Xin trời đừng đổ mưa mau
Để em chèo lái niềm đau sang bờ
Xin đừng đổ tạt cơn mưa
Để không ướt lạnh câu thơ tật nguyền

HUY BA

Recommended For You