File History trong Windows 10

    Khi dùng tính năng File History trong Windows 10 để sao lưu và phục hồi file (LBVMVT 650, 652), theo tôi thì ta nên sao lưu vào một thẻ nhớ SD hay micro SD đối với laptop, còn trên desktop thì nên sao lưu vào một server.

    Ngoài ra, cũng đừng nên xem File History là giải pháp sao lưu duy nhất mà nên phối hợp với những giải pháp khác, đặc biệt là OneDrive.

    Nếu bạn dùng thêm OneDrive để đồng bộ văn bản, nhạc, hình ảnh… lên đám mây thì có thể nói là hoàn toàn yên tâm cho dữ liệu của mình.

    Vũ Thanh

    Recommended For You