Giải phương trình tìm password wifi

Nhà hàng Thái ở Texas có tên là YaYa đã đánh đố khách hàng với một “mật khẩu wifi” miễn phí là phương trình toán học phức tạp.

Tuy nhiên, khách hàng gần như là không thể sử dụng được “mật khẩu” kỳ lạ này vì không giải được phương trình.

Một bức ảnh chụp “mật khẩu” đã được đăng tải lên trang Reddit nhưng các thành viên của diễn đàn, ngay cả những người rất giỏi toán, đều tỏ ra bối rối.

N.P

Recommended For You