Giải phương trình tìm password wifi

Nhà hàng Thái ở Texas có tên là YaYa đã đánh đố khách hàng với một “mật khẩu wifi” miễn phí là phương trình toán học phức tạp. Tuy nhiên, khách hàng gần như... Read more »

Sáng kiến đặt password để thấy khi bị quên

Hoàng nói với Huy:– Huy này, tớ vừa nảy ra sáng kiến trong việc sử dụng máy tính đấy!– Thế à, sáng kiến gì? – Tớ đã đổi password máy tính thành... Read more »
Ad Widget