Hạ trên phố

  Có miền hạ nồng nàn hương con gái
  Tóc ngang vai trinh bạch áo đôi tà
  Nón che ai, mát rượi tôi mười tám
  Chạm vào hồn rồi chẳng chịu phôi pha…
  Xe đi nhanh em khuất sau đèn đỏ
  Tôi bây giờ đứng dưới nắng chang chang
  Về cuối phố nghe chiều chầm chậm đến
  Mà bóng mình cứ ngã phía trời lên.

  NGỌC HÙNG

  Recommended For You