Huyện Nhà Bè đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

  Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đã có tác động to lớn đến ngành nông nghiệp huyện Nhà Bè; góp phần xây dựng nông thôn mới, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và phát triển sản xuất nông nghiệp.

  Theo báo cáo của Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM, giai đoạn từ 10/6/2011 đến 31/12/2019, TP.HCM đã giải ngân hỗ trợ lãi vay từ ngân sách đối với các phương án được duyệt cho huyện Nhà Bè là 28.915 triệu đồng. Trong đó, những đối tượng cây – con được phê duyệt phương án hỗ trợ vốn đa phần là các mô hình nuôi tôm, cá, heo…

  UBND huyện Nhà Bè đã tích cực, chủ động tạo mọi điều kiện cho hộ nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có cơ hội tiếp cận với vốn vay ưu đãi. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu đúng, làm đúng chính sách. Qua đó, thúc đẩy phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ – kỹ thuật hiện đại vào chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ưu tiên khuyến khích các dự án nông nghiệp của người dân, doanh nghiệp gắn với áp dụng công nghệ cao.

  HTX Hiệp Thành (huyện Nhà Bè) sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao nhờ có hỗ trợ từ chính sách khuyến khích chuyển dịch nông nghiệp đô thị. Hiện nay, HTX chủ yếu là nuôi tôm thẻ chân trắng, có diện tích sản xuất khoảng 30 ha, trong đó đã có 13,7 ha được chứng nhận VietGAP, chủ yếu là nuôi tôm thẻ chân trắng. Thấy được lợi ích từ việc áp dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại vào sản xuất giúp HTX tăng cả về sản lượng và chất lượng, ứng dụng thành công mô hình nuôi tôm trong ao bạt đáy và xi phông đáy, đang triển khai nhân rộng mô hình này cho tất cả các thành viên HTX. Đến nay, HTX đã tổ chức thực hiện được các khâu sơ chế biến, đóng gói các sản phẩm tôm của HTX thành tôm 1 nắng.

  Nhờ có chính sách hỗ trợ mà hộ nông dân, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Nhà Bè đã chủ động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, các mô hình sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ vốn không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho thành viên HTX mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

  Theo UBND huyện Nhà Bè, huyện sẽ tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất phù hợp với quá trình phát triển nông nghiệp đô thị. Tập trung chuyển từ các loại cây trồng – vật nuôi có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng – vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, vận động hộ nông dân tham gia liên kết, trở thành thành viên HTX, góp phần hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Qua đó, tạo động lực cho các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp.

  HOÀI AN

  Recommended For You