Khai trương Trung tâm IOC Đơn Dương

UBND Huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Huyện Đơn Dương.

Trung tâm này có 2 phân hệ chính: Phân tích và khai thác dữ liệu tập trung, theo dõi và giám sát các hoạt động của toàn huyện.

Sau khi đi vào vận hành, dữ liệu Trung tâm điều hành IOC sẽ tích hợp, kết nối các lĩnh vực như: Kinh tế xã hội, giám sát thủ tục hành chính công, kết nối người dân chính quyền, quản lý giáo dục, y tế, quản lý hộ kinh doanh, kết nối hệ thống quy hoạch và kết nối hệ thống quản lý thu ngân sách…

Ngoài ra, thông qua công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu IOC được thể hiện thành các dạng biểu đồ, thống kê, báo cáo… giúp cho lãnh đạo và chuyên viên có thể khai thác dễ dàng, nhanh chóng và có hiệu quả.

Trong giai đoạn tới, bên cạnh các lĩnh vực đã tích hợp, kết nối, Trung tâm IOC sẽ tiếp tục triển khai khai thác dữ liệu sẵn có, mở rộng việc tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác như môi trường, đất đai, nông nghiệp, du lịch…

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, của các địa phương. Trung tâm IOC Huyện Đơn Dương ra đời với mục tiêu tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch, thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền, cũng như tạo nên một môi trường công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, con  người để vận hành, phát triển hạ tầng công nghệ số hiện đại, bắt nhịp với xu thế chung của thế giới. Bên cạnh đó, Trung tâm IOC sẽ phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương một cách trực tiếp, phản ứng kịp thời với các diễn biến của xã hội.

Cùng với việc thu thập, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, sẽ hỗ trợ các cấp lãnh đạo của địa phương đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác, đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Dịp này, UBND huyện Đơn Dương kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng hưởng ứng, đồng tâm hợp sức, nỗ lực phấn đấu cùng với chính quyền thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn. Trên tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm cùng góp phần xây dựng Đơn Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

T.D

Recommended For You