Khúc thu

Tôi dang dở giấc mơ dài
Nửa đời sóng lặng
Một ngày biệt ly
Nửa đời mê mải vân vi
Đỉnh cao giấc mộng thấy gì
Không nhau!

Em đi mang nắng qua cầu
Tôi ôm cả gió trên đầu
Dĩ nhiên!

Về thôi
Giũ bụi khắp miền
Trăm năm
Một chớp mắt nghiêng xuống đồi!

Đời dài
Thơ trải mù khơi
Cuối sông rẽ nhánh
Tôi ơi
Ngập ngừng!…

NGUYỄN TUẤT

Recommended For You