Kiến thức và trí tuệ

Gà sao là học sinh giỏi nhưng tự cao và ưa lý luận. Cậu ta coi thường bạn bè trong lớp. Cậu tìm kiến thức ở sách báo, mạng Internet rồi đặt những câu hỏi đánh đố mọi người sau đó lên giọng dạy đời, ra vẻ ta đây. Một lần, gà sao đặt câu hỏi với cô giáo của mình:

– Thưa cô, ở đâu trên Trái đất này là thiên đường và ở đâu là địa ngục ạ?

– Câu hỏi của em có tính trừu tượng và thiếu thực tế, cô cũng không chắc mình hiểu biết được, em ạ!

Gà sao tỏ ra thất vọng và gằn giọng nói:

– Cô không biết! Thế thì nhà trường trả lương cho cô làm gì để rồi khi học trò hỏi thì cô lại bảo là mình không biết?

Cô giáo gà tre mỉm cười, từ tốn đáp:

– Nếu người ta trả lương cho cô dựa trên những gì mà cô không biết thì chắc là cô đã trở nên giàu có từ lâu rồi. Người ta chỉ trả lương cho cô dựa trên những hiểu biết ít ỏi có thể vận dụng vào đời sống mà cô có thể mang lại cho các em mà thôi!

Lời bàn: Thời nay, có những kẻ tích lũy kiến thức qua sách báo, mạng Internet rồi tự cho mình là người thông thái, trí tuệ. Thực ra, giữa người giàu kiến thức và người có trí tuệ khác nhau nhiều lắm, vì người giàu kiến thức chưa hẳn là người thành đạt, bản lĩnh, có đạo đức tốt giữa dòng đời đầy biến động như hiện nay.

Lan Tím

Recommended For You