Kỷ niệm

Mang nỗi nhớ lăn về ký ức
Vẫn con đường vẫn thành cổ năm xưa
Có thể chỉ có em là khác trước
Mắt hai mươi thăm thẳm sông mưa.

Dòng sông quê có bao giờ xanh thế
Có lẽ nào sông cũ xanh hơn?
Tôi lặng người soi vào khoảnh khắc
Thấy rong rêu quấn hết nỗi buồn.

Về lại phố ngắm dòng sông lờ lững
Dường như dừng nhưng thật sự vẫn trôi
Chân phố rêu mắt dõi về phố cổ
Dùng dằng nào cũng về lại biển khơi!…

NGUYÊN TIÊU

Recommended For You