Tôi sinh ra từ làng
Tuổi thơ xanh cùng lá
Tuổi mồ côi vất vả
Lót lá chuối tôi nằm

Tuổi lên bốn, lên năm
Lá chuối xanh làm vở
Từng con chữ bỡ ngỡ
Gieo trên đồng thơ ngây

Tuổi tóc ngả màu mây
Còn thương chong chóng lá
Đón gió, xoay hối hả
Từng mùa, từng mùa trôi

Nguyễn Văn Long

Recommended For You