Làm gì khi quên gia hạn tên miền?

  Mục “Doanh nghiệp trả lời”, LBVMVT số 685 có bạn hỏi trường hợp quên gia hạn tên miền, bị người khác đăng ký, VNNIC có giúp đòi lại được không. Như trong phần trả lời, VNNIC có nói rõ là họ không thể giúp được.

  Tuy nhiên, bạn có thể thương lượng với người đang sở hữu tên miền đó để mua lại. Nếu tên miền này có website đang hoạt động, bạn xem nó có trang contact hay có ghi địa chỉ email liên lạc hay không, hoặc tra cứu ở dịch vụ WHOIS để biết. Nếu người đăng ký có mục đích kiếm lời thì có khả năng bạn sẽ mua lại được. Tất nhiên ở đây đòi hỏi nghệ thuật thương lượng của bạn để có giá chấp nhận được.

  Trường hợp không mua được, bạn có thể đăng ký tên miền gần giống (chỉ khác phần đuôi, ví dụ congty.vn thay vì congty.com) để xài và thông báo cho khách hàng biết sự thay đổi.

  Cũng có trường hợp do tên miền là thương hiệu đã được đăng ký và công nhận, người khác sẽ không được dùng tên miền này nhưng việc đó phải trải qua một tiến trình pháp lý phức tạp.

  Minh Trung

  Recommended For You