Lịch nghỉ hè của học sinh trên cả nước

Theo Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành, các cơ sở giáo dục sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023.

Dựa vào kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 mà Bộ GD&ĐT tạo ban hành, thì địa phương sẽ quyết định lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Cụ thể tại Hà Nội, học sinh các trường học sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31/5.

Tại TPHCM, các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tại Vĩnh Phúc, các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tại An Giang, các cấp học sẽ kết thúc học kỳ II từ ngày 19/5, riêng hệ giáo dục thường xuyên chậm nhất đến ngày 20/5; tổng kết năm học đồng loạt các cấp học trước ngày 31/5.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tổng kết năm học cấp mầm non, tiểu học từ 25-26/5; cấp THCS, THPT, giáo dục thường xuyên từ 25-27/5.

Tại Bắc Giang, các cấp học cũng sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tại Hải Dương, bậc học mầm non sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 19/5 và kết thúc năm học trước ngày 26/5; cấp tiểu học sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Tại Hải Phòng, các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Với sinh viên đại học, tùy theo kế hoạch đào tạo của mỗi trường, thường lịch nghỉ hè 2023 của sinh viên các trường đại học, cao đẳng sẽ từ 2-3 tháng, có thể ngắn hơn so với lịch nghỉ hè của học sinh.

Tuy nhiên, các sinh viên sẽ có các học kỳ chính và có thể chọn tham gia học kỳ hè nếu muốn. Học kỳ hè thường được tổ chức vào mùa hè, nhằm giúp sinh viên đăng ký học lại các môn nợ, học cải thiện điểm số, hoặc tham gia học vượt để nhanh chóng hoàn thành chương trình học và ra trường sớm hơn.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Phương Liên

Recommended For You