Bắt đền anh

Bắt đền anh ai bảo gieo sợi nhớ
Để bây giờ em mắc nợ tình anh
Để đêm về bóng anh cứ vây quanh
Đem yêu thương kết tranh tình không lối

Bắt đền anh gói em trong chờ đợi
Bức tranh màu tím sợi nhớ lung linh
Em ngẩn ngơ trong kỳ lạ riêng mình
Sợi tơ lòng vô hình anh giăng thả

Bắt đền anh ngày đó anh phải trả
Nhiều thật nhiều, tất cả có biết không
Trả cho em luôn nhé giấc mơ hồng
Vẫn chưa đủ, cả vòng tay anh nữa

Bắt đền anh, em bắt đền muôn thuở
Mỗi một ngày em ghi nợ cho anh
Thêm chút thương, chút dỗi em để dành
Đợi đến ngày đền anh luôn anh nhé!

HOÀNG LAN

Recommended For You