Lọc nắng

  Một hôm tôi bảo với tôi
  Buồn chân dẫn bước đến ngồi quán xưa
  Ven đường quán vắng người thưa
  Mắt nhìn theo mảng khói đưa lượn vòng.

  Trời trưa nắng đổ qua song
  Lạc đường mấy giọt rớt lồng vào ly
  Vô tình ngồi uống nhâm nhi
  Đã đưa luôn cả nắng đi vào lòng.

  TRÀ KIM LONG

  Recommended For You