Lục bát Ngày không em

  Với tay
  chạm phải nụ cười
  Em tôi trong trẻo
  đẹp lời hiền ngoan
  Vịn lên một nét môi duyên
  Đan vào cõi nhớ 
  một miền chơi vơi…
   
  Với tay
  chạm phải tinh khôi
  Một bờ vai nhỏ
  lả lơi tóc thề
  Rồi say
  quên cả lối về
  Câu thơ rụng xuống bốn bề đa đoan
   
  Với tay
  chạm phải mắt đen
  Cho ngày lúng liếng, cho đêm đa tình
  Với tay
  chạm phải bóng mình
  Mới hay thương nhớ
                          dập dềnh 
                                    đâu đây…

  NGÔ THẾ LÂM

  [Hình minh hoa: Stella Thân]

  Recommended For You