Màu buồn

Nỗi buồn quanh quẩn đâu đây
Gửi cho mùa hạ hây hây má hồng
Em còn đứng đó đợi trông
Điều chúng mình nghĩ hư không mất rồi
Còn tôi với một mình tôi
Chiều ôm eo mỏng mồ côi… miếng trầu.

Ước buồn xanh thẳm ngàn dâu
Để tôi xếp lá bắc cầu sang chơi
Buồn ơi, một chút… nhé thôi
Em về bé bỏng trong tôi dỗi hờn
Tựa vào vai ngắm hoàng hôn
Thấy không em, có… màu buồn ngang qua.

NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

Recommended For You