MobiFone khóa chiều gọi các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin từ 0h ngày 1/4

Tính đến ngày 31/3/2023, đã có gần 800.000 khách hàng MobiFone thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Hiện, nhà mạng này còn khoảng 600.000 khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin theo quy định.

Thực hiện theo quy định của pháp luật, MobiFone sẽ chính thức dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi đối với các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin từ 0h ngày 1/4.

Nhà mạng này cho biết, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Việc đảm bảo kết nối đồng bộ thông tin thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của MobiFone, đồng thời bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gian hoặc dịch vụ ngoài viễn thông, như dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm…

Theo chỉ đạo của Bộ TT&TT và hướng dẫn tại Nghị định 49/2017/NĐ, từ ngày 15/3/2023, MobiFone đã thực hiện thông báo, hướng dẫn khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao.

MobiFone cũng đã thực hiện nhắn tin thông báo liên tục trong 5 ngày, đồng thời đã thực hiện các cuộc gọi thông báo, hướng dẫn cho khách hàng về thời hạn, cách chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Nhằm giúp khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao một cách nhanh nhất, MobiFone đã tối ưu hóa các hệ thống kỹ thuật, đồng thời huy động tối đa cán bộ, công nhân viên từ khối văn phòng, đoàn viên thanh niên, giao dịch viên để hỗ trợ, phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng cập nhật thông tin thuê bao.

Người sử dụng cần làm gì sau khi bị khóa liên lạc 1 chiều do chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao?

Sau khi bị khóa 1 chiềusố thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều trong 15 ngày tiếp theo và sẽ bị thu hồi số sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa 2 chiều.

Khi bị khóa liên lạc 1 chiều, khách hàng có thể tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trên app My MobiFone, website https://tttb.mobifone.vn/, hoặc đến các cửa hàng giao dịch của MobiFone trên toàn quốc để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Sau khi bị khóa liên lạc 2 chiều, khách hàng cần đến các cửa hàng giao dịch MobiFone trên toàn quốc để được hỗ trợ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Sau khi bị khóa liên lạc 1 chiều hoặc 2 chiều mà khách hàng cập nhật thông tin sẽ được mở tự động dịch vụ đã chặn trước đó để khách hàng có thể liên lạc bình thường trở lại.

Trước đó, nhà mạng VinaPhone đã thực hiện chính thức khóa chiều gọi đi đối với tất cả các thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin vào 31/3 và sẽ tiếp tục khóa 1 chiều vào các thời điểm khác nhau (sau 31/3) đối với một số khách hàng khác thuộc diện cần chuẩn hóa lại thông tin thuê bao hoặc xác minh chính chủ.

Tính đến ngày 31/3, đã có hơn 500.000 khách hàng VinaPhone thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao theo thông báo và hướng dẫn của VinaPhone.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Hiền Minh

Recommended For You