Tìm phụ đề phim

Ngoài việc bạn tự tìm phụ đề phim trên 3 website giới thiệu trên PC & Mobile số 718, hoặc nhờ trình media player tìm giúp, bạn còn có thể dùng một số công cụ chuyên tìm phụ đề phim sau đây:
  1. Sublight: Ngoài việc tìm và download phụ đề từ nhiều nguồn, Sublight còn có thể chỉnh sửa, đồng bộ hóa và xuất bản phụ đề. Download tại https://goo.gl/wKrXJB
  2. SubiT: Mục tiêu của công cụ này là download phụ đề càng nhanh càng tốt. Bạn có thể bấm phải vào file video và chọn SubiT để nó tìm, download, giải nén, đổi tên file phụ đề. Hoặc bạn cho chạy chương trình và mở file video tại đây. Để thay đổi ngôn ngữ phụ đề tìm kiếm, bạn click vào biểu tượng settings ở góc dưới bên phải, vào tab Providers và chọn ngon ngữ muốn tìm. Download tại https://goo.gl/rcHB4n
  3. ALLSubtitleSearcher: công cụ này thể tìm phụ đề tự động theo một số tiêu chí đặt ra. Cũng có 2 cách tìm: bấm phải chuột vào tên file video và chọn ALLSubtitleSearcher, hoặc click nút Add title từ chương trình. Download tại https://goo.gl/DKPVec
  4. SubDownloader: công cụ miễn phí dành cho Windows và Linux. File download phù hợp 100% với phim (nhờ tìm theo mã hash). Có thể tìm từng phụ đề cho từng phim hoặc chọn cả folder để tìm cùng lúc. Download tại https://goo.gl/uUrxQh
  5. Subs Grabber: công cụ chia sẻ (shareware) miễn phí 30 ngày, sau đó tính phí với giá khoảng 400.000 đồng, tìm và download từ 10 cơ sở dữ liệu khác nhau, download cả poster và chi tiết phim. Hạn chế là chỉ download mỗi lần một phụ đề, không tự động giải nén, đổi tên cho phù hợp với tên file phim. Download Subs Grabber tại https://goo.gl/L9AGC3

Hải Đăng

Recommended For You