Mùa lá rơi

  Người theo chim én sang sông
  Bao năm kỷ niệm giờ trông nơi nào
  Tôi đau đã mấy mùa cau
  Còn dòng lệ đất dãi dầu bến quê
   
  Bỗng dưng tôi biết làm thơ
  Bỗng dưng tôi biết vu vơ chợt buồn
  Chiều nay nắng tắt hoàng hôn
  Tôi vào xa xót gửi hồn cho mưa
   
  Ru lòng bởi tiếng ghi ta
  Đôi chân vẫn bước theo mùa lá rơi

  HOÀNG THỊ PHƯƠNG THANH 

  Recommended For You