Nắng mới

Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa

Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông…

Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân!

THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Recommended For You