Nghề giáo

Bốn mùa cứ thế lặng trôi
Những trang giáo án thành lời tiễn đưa
Kết tinh lóng lánh hạt mưa
Mỗi dòng chữ mỗi say sưa tháng ngày.  

Nghiệp ta đồng nghiệp ta hay
Có bao giờ trách kiếp này đa đoan
Cung thanh ta hát cho đời
Cung trầm ta hát một lời riêng ta.

Cuộc đời đâu phải hoan ca
Tóc xanh rồi cũng như là sóng xô
Thủy chung với tiếng thầy cô
Buồn vui chôn dấu mặt hồ thêm xanh.

Recommended For You