Ngõ quê

Ngõ quê ngày xưa mây trắng
Người đi bịn rịn mắt chiều
Dâm bụt đỏ rào ước hẹn
Mai về thắm lại lời yêu…

Gió đông xô ngọn khói xiêu
Bóng lẻ dài theo sân nắng
Ánh lên từng vạt muối tiêu
Màu nhớ cay cay mằn mặn

Tóc mai sợi dài sợi vắn
Vầng trăng đêm khuyết đêm tròn
Đợi mỏi người không về lại
Má hồng phai nhạt phấn son

Lá vẫn xanh màu lá non
Người đã ra người quá lứa
Rào hoa dâm bụt mỏi mòn
Ngun ngún lụi từng đóm lửa

Cứ ngỡ người xưa gõ cửa
Ngờ đâu chỉ gió thu về
Màu mây trắng như tình trắng
Mắt chiều dân dấn… Ngõ quê!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Recommended For You