Ngỡ…

Ngỡ đêm đi lạc vào ngày
sương khuya ngỡ tỉnh giấc dài long lanh

Huơ tay ngỡ chạm bóng hình
trong giấc mơ ngỡ cuộc tình vừa sang

Một vì sao lạc bay ngang
ngỡ là đóm lửa trên ngàn thiên di

Ngỡ dòng sông nói thầm thì
từ trong sâu thẳm ôm ghì lấy tôi

Hòa tan tất cả giữa trời
ngỡ em, anh nở nụ cười yêu thương.

VĨNH AN

Recommended For You