Nhặt tóc

Mỗi ngày em chải tóc
Lòng anh xót xa đau
Suối tóc xanh thiếu nữ
Nắng mưa đã nhạt màu

Thời gian trôi qua mau
Từng mùa theo năm tháng
Suối tóc em khô cạn
Mỗi ngày, từng sợi rơi…

Sợi nào rơi cho anh?
Sợi nào cho con cái?
Sợi nào tiếc tuổi xanh?
Đã qua rồi, qua mãi…

Nắng mưa bao dầu dãi
Tóc em rụng mỗi ngày
Sợi nào lo cơm áo?
Buông giọt đắng, giọt cay?…

Sợi nào mềm trên tay
Cho dài thêm nỗi nhớ
Sợi nào vương hơi thở
Cho hờn ghen vu vơ…

Mỗi ngày em chải tóc
Từng sợi tóc rụng rơi
Tóc nào vương trên lược
Tóc nào rơi trong đời?…

Nguyễn Văn Long

Recommended For You