Phát hiện 3 loài thực vật mới

  Thông tin từ Viện sinh học nhiệt đới, đã phát hiện 3 loài thực vật mới ở vùng Tây Nguyên, thuộc họ Bông (Malvaceae) và họ Cà phê (Rubiaceae), vừa được mô tả và công bố bởi các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó, 1 loài thuộc họ Bông được phát hiện ở tỉnh Đắk Nông và 2 loài còn lại thuộc họ Cà phê được phát hiện ở tỉnh Gia Lai. Ba loài mới gồm:

  Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui thuộc họ Bông được phát hiện ở độ cao 750 m tại xã Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông. Tên loài “daknongensis” được đặt theo tên của tỉnh Đắk Nông. Đây là kết quả của đề tài có mã số UDNGDP.02/19-20 được tài trợ bởi Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Nông.

  Psydrax gialaiensis B.H.Quang, T.B.Tran & V.S.Dang – Căng gia lai, thuộc họ Cà phê được phát hiện ở độ cao 989 m trong sinh cảnh rừng thường xanh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “gialaiensis” được đặt theo tên của tỉnh Gia Lai. Đây là kết quả của dự án quốc gia có mã số ĐTĐLCN.58/19 thuộc chương trình 562.

  Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha – Xú hương kon chư răng, thuộc họ Cà phê được phát hiện ở độ cao 1.012 m trong rừng nguyên sinh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “konchurangensis” được đặt theo tên của Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, nơi thu mẫu để mô tả loài mới. Đây là kết quả hợp tác nghiên cứu của Viện sinh học nhiệt đới, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam với các đối tác Nhật Bản.

  N.Q

  Recommended For You