Tự động thay đổi hình nền trong Windows 10

  LBVMVT số 677 có giới thiệu ứng dụng Slideshow Background dùng thay đổi hình nền cho Windows 10 và Windows 10 Mobile. Đối với Windows 10, các bạn có thể dùng ngay tính năng Slideshow của hệ điều hành này mà không cần phải cài thêm ứng dụng nào khác.

  Trước hết, bạn tạo một thư mục chứa tất cả những hình nền mà bạn muốn nó lần lượt hiển thị, thường thì nên tạo thư mục con mang tên Slideshow nằm trong thư mục My Pictures. Bạn cũng có thể dùng một thư mục trên OneDrive nếu muốn.

  Tiếp theo, bạn bấm lên hàng chữ Notification Center > All Settings > Personalization > Background; chọn Slideshow từ menu xổ xuống, tìm đến thư mục Slideshow đã tạo để chỉ định vị trí. Sau đó, bạn thiết lập thời gian thay đổi hình, từ 1 phút đến 1 ngày, tùy ý thích; chọn cách hiển thị: Fit (hiển thị trong khuôn khổ màn hình) hay Tile (xếp lớp), hay Strech (kéo dãn cho vừa với màn hình). Hai cách chọn sau thường áp dụng cho hình có kích thước nhỏ.

  Theo mặc định thì tính năng Slideshow không hoạt động khi laptop không được cắm điện (chỉ chạy bằng pin) nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng. Để slideshow vẫn chạy khi laptop không cắm điện, bạn hãy bấm chuột phải vào menu Start > Choose Power Options > Change plan settings > Change advanced power settings; mở mục Desktop background settings, mở tiếp mục Slideshow. Ở mục On battery, bạn chọn Available > OK. Sau này, nếu không muốn chạy slideshow như thế để tiết kiệm pin, bạn chọn lại Pause thay cho Available.

  Trung Hòa

  Recommended For You