Phát huy hơn nữa vai trò báo chí, xuất bản trong thực hiện các nghị quyết về phát triển TPHCM

Tại Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh”, các đại biểu đã chia sẻ những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt phát huy những giải pháp thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Ngày 2/11, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò báo chí, xuất bản thực hiện các nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu Khai mạc Tọa đàm, đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cho biết, trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP Hồ Chí Minh trong gần 50 năm qua từ khi thống nhất đất nước, cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố, còn có vai trò quan trọng, những đóng góp không thể thiếu của lực lượng báo chí – xuất bản nói chung và báo chí – xuất bản Thành phố nói riêng. Báo chí đã luôn đồng hành, trách nhiệm và bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, phản ánh trung thực, sinh động tình hình kinh tế – xã hội, đời sống, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân Thành phố. Qua đó, giúp Đảng bộ và chính quyền Thành phố kịp thời điều chỉnh, ban hành nhiều quyết sách lớn phù hợp với thực tế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đặc biệt, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ, do vậy, để sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 31, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Quốc hội, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”… công tác truyền thông càng trở nên cần thiết và quan trọng.

Thông qua việc tổ chức Tọa đàm, đồng chí Lâm Đình Thắng mong các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi để có những giải pháp, chia sẻ những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm nhằm tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt phát huy những giải pháp thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh
phát biểu kết luận tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ mục tiêu của Thành phố trong chương trình hành động thực hiện các nghị quyết về phát triển Thành phố nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố mang tên Bác. Đồng thời khẳng định vai trò của báo chí – xuất bản trong công tác tuyên truyền các nghị quyết về phát triển TP Hồ Chí Minh. Các tham luận cũng đã nêu những giải pháp truyền thông về những nội dung trọng tâm của các nghị quyết; giải pháp để phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí, xuất bản trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng thời các đại biểu cũng đề xuất, gợi ý những nhiệm vụ, giải pháp trong việc xây dựng chương trình hành động, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thành phố. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm của các cơ quan báo chí, xuất bản trong quá trình truyền thông về TP Hồ Chí Minh thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Tọa đàm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định các nghị quyết Trung ương, Quốc hội ban hành về phát triển Thành phố thể hiện sự thống nhất với ý chí và quyết tâm cao, thể hiện sự tin tưởng đối với Thành phố. Đồng thời nêu bật vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí – xuất bản trong công tác truyền thông. Nhiều tham luận đã khẳng định sự tham gia tích cực, đồng hành và đạt nhiều kết quả quan trọng của báo chí, xuất bản bắt đầu từ việc xây dựng ban hành cho đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Đồng thời nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với kinh tế và kinh tế báo chí truyền thông. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới vào hoạt động báo chí, truyền thông. Cần tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, nhân lực cho báo chí. Nâng cao năng lực, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các phóng viên, nhà báo. Đồng thời, một số ý kiến cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện tốt hơn nữa cho báo chí tiếp cận thông tin, liên hệ công tác, kịp thời phản ánh, tuyên tuyền trên các phương tiện xuất bản của báo đối với các kết quả, các nội dung thực hiện các nghị quyết về phát triển Thành phố.

Thay mặt cho Ban Tổ chức Tọa đàm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy những vấn đề trọng tâm, đề xuất những nội dung định hướng báo chí – xuất bản tuyên truyền trong thời gian tới.

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam | Tin, ảnh: V.Lê

Ảnh bìa: Tọa đàm đã nhận được 65 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp.

Recommended For You