Phố Huế thiếu em

Đi trên Phố Huế thiếu em
Để cô gái Huế cứ nghiêng nón nhìn
Đành lòng anh phải lặng thinh
Nếu anh lên tiếng họ rinh mất liền

Em gái nơi xa xứ Huế ơi
Nhớ giữ cho anh chút Huế xưa
Bao giờ có dịp anh ghé lại
Cho anh xin lại vẻ Huế nay

[Chưa rõ ai là tác giả của bài thơ này]

Recommended For You