Quà quê

  Nhớ thương những món quà quê
  Từ đôi tay mẹ mang về tặng con
  Thảo thơm nhân nghĩa vuông tròn
  Thích hơn những bữa cơm ngon nhà người.

  Khi là trái bắp vàng tươi
  Khi là nải chuối chín muồi vườn sau
  Có lần củ ấu, trái đào
  Chưa ăn đã thấy ngọt ngào mẹ ơi!

  Nhớ thương nói chẳng thành lời
  Mùa thơ vọng khúc ru hời ngày xưa
  Con thèm cất tiếng dạ thưa
  Quà quê mẹ tặng đâu thừa phần con…

  NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

  Recommended For You