Qua vườn ổi

Em mười hai tuổi tìm theo chị
Qua cầu bà Sấm, bến cô Mưa

Ði…
Năm tháng lụi không tìm thấy
Giải yếm lòng trai mải phất cờ

Cách nhau ba bước vào vườn ổi
Chị xoạc cành ngang
Em gốc cây
– Xin chị một quả chín!
– Quả chín quá tầm tay
– Xin chị một quả ương
– Quả ương chim khoét thủng

Lẽo đẽo em đi vườn mai sau
Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng

HOÀNG CẦM

Recommended For You