Quà xuân

  Gửi em ánh mắt biết cười
  Trong phiên chợ tết có người đánh rơi
  Đem về dưới nắng trưa phơi
  Biết đâu ánh mắt suốt đời bên anh?
   
  Bây giờ lộc nở đầy cành
  Vườn xuân đã chín những nhành yêu thương 
  Gặp nhau thì cứ bình thường
  Cớ chi bối rối giữa đường người ơi!
   
  Câu khờ đã bán đi rồi
  Sao còn bổi hổi bồi hồi trước em?
  Sáng nay người ấy qua thềm
  Nhờ xuân trao gởi đóa giêng làm quà!

  N. T. N. H

  Recommended For You