Sáng kiến đặt password để thấy khi bị quên

  Hoàng nói với Huy:
  – Huy này, tớ vừa nảy ra sáng kiến trong việc sử dụng máy tính đấy!
  – Thế à, sáng kiến gì?

  – Tớ đã đổi password máy tính thành “incorrect”.

  – Vậy mà cũng là sáng kiến! Nó có tác dụng gì?

  – Cậu ngốc quá! Thì nhờ thế khi nào tớ lỡ quên, máy tính sẽ nhắc liền: “Your password is incorrect” có nghĩa là Mật khẩu của bạn là incorrect, cậu thấy tuyệt vời chưa?

  – Trời! Hết biết cậu luôn!

  LAN TÍM

  Recommended For You