Say

Nếu em có bán rượu tình
Cho anh mua lại vài bình để say
Nhưng mà em bán chua cay
Thì anh xin rút chứ không dây vào

Tim em bán ở chợ nào?
Anh đi vay tạm vài hào, về thương
Tình yêu anh không muốn nhường
Cho người nào khác, vấn vương thêm vào

Anh như kẻ phê thuốc lào
Tim, gan, phổi cứ lao xao sớm chiều
Nhớ em anh nhớ thật nhiều
Thế mà em lại bảo: “điêu!” mới buồn

Anh về mắt ướt lệ tuôn
Giấu sao được nỗi đắng cay trong hồn
Em như rượu nặng nhiều cồn
Làm anh tan nát, bồn chồn. Vẫn mê

Anh ngồi, đêm dài lê thê
Đông về đắng chát – những cơn mê buồn..

Trần Thu Huyền

Recommended For You