Sở Thông tin và Truyền TP.HCM: 100% thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến

 Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ công chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời bảo vệ sức khỏe của người dân, doanh nghiệp trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, Sở thông tin và truyền thông (Sở TT&TT) TP.HCM cung cấp 100% các thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền Sở TT&TT như nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí, nhận kết quả sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng Internet…

Sở TT&TT khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên trang web có địa chỉ: dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc www.dichvucong.ict-hcm.gov.vn.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT tổ chức hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong quá trình thực hiện, nếu người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến gặp khó khăn hay vướng mắc, hoặc cần hỗ trợ có thể liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua số điện thoại (028) 3520.2323 (bấm 301 khi nghe lời chào tự động) để được hướng dẫn thực hiện.

Trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT TP.HCM gồm các bước:

Bước 1: Đăng ký thủ tục hành chính qua mạng

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc dichvucong.ict-hcm.gov.vn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT TP.HCM.

Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Sở TT&TT TP.HCM kiểm tra hồ sơ được gởi qua mạng và thực hiện tiếp nhận theo quy định; các thông tin biên nhận, mã QR của hồ sơ và ngày hẹn trả sẽ được thông báo qua tin nhắn và email. Đối với trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xử lý, bộ phận này sẽ thông báo và hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Xử lý và công khai minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ

Sở TT&TT TP.HCM tiến hành xử lý hồ sơ. Tình trạng xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp sẽ được công khai trên Cổng dịch vụ công TP.HCM. Người dân và tổ chức có thể tra cứu, giám sát quá trình xử lý thông tin qua mã QR, tin nhắn SMS, hoặc truy cập trực tiếp trên Cổng dịch vụ công TP.HCM.

Bước 4: Thanh toán phí, lệ phí (nếu có)

Sở TT&TT TP.HCM sẽ thông báo phí, lệ phí thông qua tin nhắn SMS và thư điện tử (email); người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua mạng.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được gửi đến cá nhân, tổ chức qua hộp thư điện tử của cá nhân (tổ chức) và cũng có trên Cổng dịch vụ công TP.HCM.

T.G

Recommended For You