Soi gương

Thầy nợ em một bài giảng chưa hay
Trang giấy trắng, dòng thơ xanh bỏ lại.
Vì sao thế? Về đâu hoa cỏ dại?
Em chưa ngoan, thầy mắc nợ tương lai!

VĂN CƯ, 16/11/2016
(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

Recommended For You