Gởi người từng quen

Ngày này tháng nọ năm kia Tự nhiên ta lại chia lìa vì đâu Nhiều đêm nặng mối tơ sầu Trách người đã vội quên câu thệ nguyền Chắc là mình đã... Read more »

Gởi người từng quen

Ngày này tháng nọ năm kia Tự nhiên ta lại chia lìa vì đâu Nhiều đêm nặng mối tơ sầu Trách người đã vội quên câu thề nguyền Chắc là mình đã... Read more »
Ad Widget