Nhớ đuốc lá dừa!

Nghe thằng Nam gọi í ới từ đầu ngõ: “Tuấn ơi qua nhà ông Năm coi truyền hình!” là tôi đã lật đật xỏ dép đi rửa chân rồi cầm ngay bó... Read more »